Επιστροφή

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απ' ευθείας διαπραγμάτευσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στα πλαίσια Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ενοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)»