Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ