Επιστροφή

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ,ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)