Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ