Επιστροφή

Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (5) ΠΕΝΤΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΗΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"