Επιστροφή

Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ"