Επιστροφή

Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ)