Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ)