Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ