Επιστροφή

Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (Προμήθεια κουνουπιέρων σε υφιστάμενα κουφώματα για το Δημοτικό Κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και ενός κουφωμάτων αλουμινίου στο Δημοτικό Κατάστημα Κοίλων) με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης