Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝ"