Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς προμήθειας λατομικών και αδρανών υλικών ΔΕ Αιανής και Ελίμειας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών τα οποία θα ενσωματωθούν σε έργα αυτεπιστασίας για την κατασκευή και συντήρηση  έργων οδοποιίας, για την ανάπλαση και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων,  καθώς και πάσης φύσεως μικροπαρεμβάσεων,  για τις Δημοτικές Ενότητες Αιανής & Ελίμειας του Δήμου Κοζάνης.

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ