Επιστροφή

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ