Επιστροφή

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »