Επιστροφή

Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης, Γραφείο Κοιμητηρίων, ΣΟΧ (1/2021)

Αναρτήθηκε σήμερα Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 στο Δημαρχείο Κοζάνης ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Γραφείο Κοιμητηρίων), που εδρεύει στην Κοζάνη.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ