Επιστροφή

Χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο φορητή εγκατάσταση έψησης (ποπ κορν, κάστανα, λουκουμάδες κ.α)