Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 13.967,67 τ.μ., 73.641,18 τ.μ., 46.511,80 τ.μ. και 24.723,28 τ.μ. στην κοινότητα Σιδερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 13.967,67 τ.μ., 73.641,18 τ.μ., 46.511,80 τ.μ. και 24.723,28 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο με αριθμό 419Δ αγροκτήματος Σιδερών (Σ.Δ. Έτους 1985) του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως αυτές απεικονίζονται στο από τον Αύγουστο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ζαχαριάδη Ανεσ. Απόστολου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 13,22 MW.

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη