Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 301.784,95 τ.μ. στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 301.784,95 τ.μ, η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο κοινότητας Μαυροδενδρίου, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Σεπτέμβριο του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Φώτιου Ριζόπουλου, ισχύος   14,988 ΜWp.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) τη Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  και ώρα από  8:00 π.μ μέχρι 8:30 π.μ ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25€) το στρέμμα, δηλαδή επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (7.544,62€) ετησίως.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ  και πενήντα λεπτών (30.178,50 €).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1,  501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά).

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη