Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.675,21 τ.μ, εντός του χέρσου υπ’ αριθμ. 1, Αναμόρφωσης 1962 αγροκτήματος Ακρινής, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.675,21 τ.μ, εντός του χέρσου υπ’ αριθμ. 1, Αναμόρφωσης 1962 αγροκτήματος Ακρινής, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) τη την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα από 10:00 μέχρι 10:30 ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.
Ελάχιστο όριο πρώτης ετήσιας προσφοράς το ποσό των έντεκα ευρώ (11,00€) το στρέμμα, δηλαδή εξήντα δύο και σαράντα τρία (62,43€) ευρώ ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα έξι (156€) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ 24613 50319 κ. Στανέλα Άννα.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη