Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 9500,00 τ.μ. (εντός του 529 χερσολείβαδου Αναμόρφωσης 1962 αγροκτήματος Ακρινής) για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 9500,00 τ.μ. (εντός του 529 χερσολείβαδου Αναμόρφωσης 1962 αγροκτήματος Ακρινής) για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Δευτέρα 17-1-2022 και ώρα από 11.00π.μ μέχρι 11.30π.μ ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των έντεκα ευρώ (11,00€) το στρέμμα, δηλαδή εκατόν τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (104,50€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα ένα ευρώ (261,00€).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη