Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 69.410 τ.μ. Κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 69,41 στρεμμάτων ή 69.410 τ.μ., για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού, οι οποίες εμπίπτουν στο αριθμ. 4888 γεωτεμάχιο – βοσκή στην περιοχή «Γκιώνα» αγροκτήματος κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας, έτσι όπως απεικονίζονται στα από τον Ιανουάριο του 2021 τοπογραφικά διαγράμματα, (Κ1β και Κ2β) του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού Κων/νου Δ. Λαδακάκου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα από 11:00 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των διακοσίων πέντε ευρώ (205€) το στρέμμα, δηλαδή δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι εννιά ευρώ και πέντε λεπτά (14.229,05€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ και είκοσι λεπτών (56.916,20€).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά).

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη