Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 374.872,63 τ.μ. και 23.041,69 τ.μ στην Κοινότητα Λιβερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 374.872,63 τ.μ. και 23.041,69 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο με αριθμό 1Δ αγροκτήματος Λιβερών του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως αυτές απεικονίζονται στο από το Σεπτέμβριο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ζαχαριάδη Ανεσ. Απόστολου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 31,94 ΜW. 

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη