Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 7.223,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Ακρινής

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.223,00 τ.μ. (εντός του 838 χερσολείβαδου Αναμόρφωσης 1962 αγροκτήματος Ακρινής) για ανέγερση κτιρίων αποθήκευσης αγροτικών - γεωργικών προϊόντων με τους ακόλουθους όρους:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα από 12.00 μ.μ μέχρι 12.30μ.μ ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των εβδομήντα ευρώ (70,00€) το στρέμμα, δηλαδή το ποσό των πεντακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα ένα ευρώ (505,61€) ετησίως.
Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ(1.264,00€)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη