Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.867,636 τ.μ. στην Τ.Κ. Αγ. Χαραλάμπους

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.867,636 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Αγ. Χαραλάμπους για κτηνοτροφική χρήση.

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21-11-2022 και ώρα από 12:00 μ.μ. μέχρι  12:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)  ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

 Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία  των δύο μερών.

 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των έντεκα ευρώ (11,00€)  το στρέμμα, δηλαδή πενήντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (53,54€)  ετησίως.

  Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των εκατό τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (133,86€).

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1,  50131 Κοζάνη) τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη