Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων για τη στέγαση δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

       Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία η μίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων για τη στέγαση δομών και υπηρεσιών της Τοπικής  αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας.

  Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από 01/01/2022 έως 30/09/2023, με δυνατότητα παράτασης με συμφωνία των 2 μερών.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων για τον παραπάνω σκοπό, να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας (Δημαρχείο, Πλ. Νίκης 1 501 31 Κοζάνη, τηλ. 24613 50319,κ. Γκλιάνα Αθηνά).

 

Πρόσκληση

Αναλυτική διακήρυξη