Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 320,60994 στρ. Κοινότητας Σιδερών

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Εκτίθεται σε φανερή προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 320,60994 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης που βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Σιδερών για μονοετείς καλλιέργειες, για πολυετείς καλλιέργειες και για καλλιέργειες αρωματικών φυτών, ήτοι αναλυτικά:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα από 12:00 π.μ. μέχρι 12:30 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη