Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.000 τ.μ. (αγροκτήματος Κοίλων) για εγκατάσταση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.000 τ.μ. (εντός του 6 χερσολείβαδου Οριστικής Διανομής 1940 αγροκτήματος Κοίλων) για εγκατάσταση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Δευτέρα 28-6-2021 και ώρα από 10:00 μέχρι 10:30 ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ (10,00€) το στρέμμα, δηλαδή ογδόντα ευρώ (80,00€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200€) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη