Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του 13ου Δημ. Σχολείου Κοζάνης.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί  Τετάρτη  30  Ιουνίου 2021 ώρα 12:00  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13, 50131 Κοζάνη).

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13, 50131 Κοζάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cityofkozani.gov.gr.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη