Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του 5ου Δημ. Σχολείου Κοζάνης.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13, 50131 Κοζάνη).

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13, 50131 Κοζάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη