Επιστροφή

Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Μακεδονομάχων και Καρακάση, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος I & Γ Μικρού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της  οδού  Μ. Μακεδονομάχων και  Καρακάση, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος  I & Γ Μικρού .

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος “ Ι & Γ Μικρού  διακηρύσσει με υποβολή  έγγραφων προσφορών την εκμίσθωση  ενός ακινήτου - επαγγελματική στέγη που βρίσκεται επί της Μ. Μακεδονομάχων και Καρακάση  στην πόλη  της Κοζάνης αποτελούμενο από  ισόγειο χώρο εμβαδού 65,72 τ.μ  και  1 όροφο εμβαδού  65,72 τ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 5-2-2020 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης.

 

Αναλυτική διακήρυξη