Επιστροφή

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.410 τ.μ, τμήμα του υπ'αριθμ. 597 χέρσου Ακρινής Δήμου Κοζάνης, για χώρο αποθήκευσης υλικών επαγγελματικής δραστηριότητας (Βουλκανιζατέρ)