Επιστροφή

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.200 τ.μ, τμήμα του αριθμ. 838 χέρσου Κοινότητας Ακρινής, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων