Επιστροφή

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.500,00 τ.μ, εντός του χέρσου υπ’ αριθμ. 1, αγροκτήματος Ακρινής, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων