Επιστροφή

Διακύρυξη εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 23 ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Λαζάρου Ι. Γκέκα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος “ Λαζάρου Ι Γκέκα “ διακηρύσσει  με υποβολή έγγραφων προσφορών  την εκμίσθωση ενός ακινήτου -επαγγελματική στέγη εμβαδού 44,10  αποτελούμενο από 1 ισόγειο χώρο και W.C  που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 23 στην πόλη της Κοζάνης για  και  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και με τους παρακάτω όρους:

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας : 4-8-2020

Διακύρυξη εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της  οδού  Ελ. Βενιζέλου 23  ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Λαζάρου Ι. Γκέκα