Επιστροφή

Επαναληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.410 τ.μ στην Τ.Κ. Ακρινής

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  εμβαδού 3.410 τ.μ, τμήμα του υπ' αριθμ. 597 χέρσου Αναμόρφωσης 1962 Ακρινής Δήμου Κοζάνης, για χώρο αποθήκευσης υλικών επαγγελματικής δραστηριότητας (Βουλκανιζατέρ)
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)  τη Tετάρτη 17-6-2020 και ώρα από11:00 μέχρι 11:30 ενώπιον της προβλεπόμενης  από το νόμο Επιτροπής.
 
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα έτη (9 ) χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα τρία (3) χρόνια, με έγγραφη συμφωνία  των δύο μερών.
 
Ελάχιστο όριο πρώτης ετήσιας προσφοράς το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€)  το στρέμμα, δηλαδή εκατόν εβδομήντα και πενήντα  (170,50€) ευρώ  ετησίως.    Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τρία και σαράντα πέντε (153,45€) ευρώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1,  50131 Κοζάνη) τηλ 24613 50346 κ. Στανέλα  Αννα

 

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.410 τ.μ στην Τ.Κ. Ακρινής

 

Επαναληπτική αναλυτική διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.410 τ.μ στην Τ.Κ. Ακρινής