Επιστροφή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»