Επιστροφή

Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμποροπανήγυρης Νιαημέρου

Παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αιτήσεων μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών, σχετικά με τις υπ' αριθμ. 27832/12-9-19 (εκθέτες) και 28076/13-9-19 (εστίαση) προσκλήσεις του Δήμου, έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναφερόμενες προσκλήσεις

Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν με τους παρακάτω τρόπους:

• Ηλεκτρονικά στο e-mail: doled@kozanh.gr

• Με fax στο 2461037006,

• Ή καταθέτοντας στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Π. Χαρίση 6) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η πληρωμή των τελών θα γίνει έως 25 Σεπτεμβρίου.