Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΙΑΣ & ΕΞΟΧΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ »