Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»