Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».