Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ