Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»