Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00π.μ.στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13 , 50131 Κοζάνη).
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για Αντίγραφο της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13 ,Κοζάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη είναι αναρτημένη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cityofkozani.gov.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαραίνουν τον ανάδοχο.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη