Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKET»