Επιστροφή

Περιληπτική και Αναλυτική διακήρυξη για τη δημοπρασία εκμίσθωσης χώρων που προορίζονται να λειτουργήσουν ως Κυλικεία στα Κ.Α.Π.Η του Δήμου Κοζάνης