Επιστροφή

Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ»