Επιστροφή

Πλειοδοτική Δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίων δημοτικής έκτασης εμβαδού 4163,8 τ.μ, στην Κοινότητα Αγ Χαραλάμπους για καλλιέργεια πατάτας

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού
4163,8 τ.μ, στην Κοινότητα Αγ Χαραλάμπους για καλλιέργεια πατάτας .
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης
Περιουσίας)την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 ώρα από 10:00 μέχρι 10:30 ενώπιον της
προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε επτά (7) καλλιεργητικές περιόδους με
δυνατότητα παράτασης.
Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των
δεκαπέντε(15,00€) ευρώ ετησίως ανά στρέμμα.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των επτά (7,00 €) Ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ 2461350346 κ. Στανέλα
Άννα.

 

Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4163,8 τ.μ, στην Κοινότητα Αγ. Χαραλάμπους για καλλιέργεια πατάτας

Αναλυτική διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4163,8 τ.μ, στην Κοινότητα Αγ. Χαραλάμπους για καλλιέργεια πατάτας