Επιστροφή

Πλειοδοτική Δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Κοινότητας Βατερού Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 12,375 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Βατερού του Δήμου Κοζάνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα από 10:00 μέχρι 10:30 ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης για μονοετή καλλιέργεια, ορίζεται σε πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους, χωρίς δυνατότητα παράτασης και σε επτά (7) καλλιεργητικές περιόδους  για πολυετείς καλλιέργειες και καλλιέργειες αρωματικών φυτών με δυνατότητα παράτασης.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), για τις μονοετείς καλλιέργειες ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε(15,00€) ευρώ ετησίως ανά στρέμμα και για τις πολυετείς καλλιέργειες και τις καλλιέργειες αρωματικών φυτών ορίζεται το ποσό των είκοσι (20,00 €) ευρώ ετησίως ανά στρέμμα.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των δέκα εννέα (19,00 €) Ευρώ για μονοετείς καλλιέργειες ή είκοσι πέντε(25,00€) Ευρώ για πολυετείς καλλιέργειες και καλλιέργειες αρωματικών φυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ 2461350346 κ. Στανέλα Άννα.

 

Περιληπτική Διακήρυξη Εκμίσθωσης Αγοτεμαχίων Κοινότητας Βατερού

Αναλυτική Διακήρυξη Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Κοινότητας Βατερού