Επιστροφή

Προκήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Κοντοβουνίου

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Κοντοβουνίου 46,376 στρεμμάτων & στον (Οικισμό Πύργου) Κοινότητας Κοντοβουνίου 18,875 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Κοντοβουνίου για μονοετείς καλλιέργειες, για πολυετείς καλλιέργειες και για καλλιέργειες αρωματικών φυτών, δυνάμει της με αριθμό 326/2024 (ΑΔΑ:68Θ5ΩΛΠ-ΦΒ9) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη