Επιστροφή

Προκήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Βατερού

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 12,375 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Βατερού για μονοετείς  αλλιέργειες, για πολυετείς καλλιέργειες και για καλλιέργειες αρωματικών φυτών.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη